Những Cô Nàng Tiểu Thư Hư Hỏng Của Giới Nhà Giàu

Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy nổi ba chìm với nước non Thân là bóng hồng liễu yếu đào tơ ,phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Anh nào có phước được sài nhẹ tay một chút kèo đào héo queo
Thân hình nỏng bỏng tựa thần tiên , đào lê trắng mút nào ngờ mướp hương . trọn trịa lẳng lơ trên giàn. Ai đi qua cấm hái trộm nhé
Dáng ai mà chẳng hình cong dang ai mà chăng cong cong đoạn này. Tròng tròng 2 trái đào tiên nhiền xuống phía dưới dòng sông đời người. sinh ra từ đó người ơi ai mà chê chán phải không đàn bà.

Đăng nhận xét