Liên hệ

Các nhà quảng cáo

Nếu bạn có một công ty và muốn quảng cáo trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ rất vui khi biết thêm về dự án của bạn.


Ý kiến & tìm kiếm

Mọi ý kiến các bạn hãy điền đủ thông tin theo mẫu bên dưới, hoặc các bạn có nhu cầu tìm kiếm tài liệu trên website chưa có hãy liên hệ với chúng tôi qua mẫu bên dưới.

Mọi đóng góp tài liệu máy may công nghiệp các bạn gửi trực tiếp về email : maicuong.id@gmail.com